ผลงานนักเรียน เรื่อง “10 ข้อ ที่ทำให้ก้าวผ่านปี 2020” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการสรุปกำลังใจหรือการกระทำที่ทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่เคยพบเจอในปี 2020 และเป็นการให้ทบทวนถึงคนในครอบครัวที่เป็นกำลังใจสำคัญเมื่อเกิดปัญหา

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมสิ่งที่นักเรียนได้โพสต์ไว้ได้ที่ “กิจกรรม “10 ข้อ ที่ทำให้ก้าวผ่านปี 2020”

เว็บไซต์ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้

https://padlet.com