0 คน
รอบ 1
0 คน
รอบ 2
0 คน
รอบ 3
0 คน
รอบ 4
"ค่าเลือกอันดับคณะมหาวิทยาลัย 10 อันดับ อู้ย 900 บาทถูกมาก ไม่แพงเลย"
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ผู้จัดการระบบ TCAS (10 มี.ค 2564)

TCAS คืออะไร ?

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS เริ่มใช้ในปี 2561 ย่อมาจาก Thai University Central Admission System  การสอบนี้ไม่ใช่ระบบเอนทรานซ์ แต่เป็นการรวมการรับนักศึกษามาไว้ด้วยกัน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

TCAS65 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย
– รอบที่ 1 รอบ Portfolio (รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
– รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
– รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
– รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ

#DEK65 ต้องลงทะเบียนเข้าระบบ TCAS65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. – 14 ธ.ค 64

แต่ละรอบต่างกันอย่างไร ?

รอบที่ 1 Portfoilio

รอบนี้ใครมีดีอะไรต้องนำออกมาโชว์ให้หมด เช่น ผลงานที่ผ่านมา ความถนัด ความสามารถพิเศษ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือคณะที่จะเข้าเรียน

รอบ 2 Quota

เป็นรอบโควตาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โควตาเขตพื้นที่ โควตาเรียนดี เป็นต้น 

รอบที่ 3 Admission

ทุกสถาบันที่เข้าร่วมระบบ mytcas จะทำการเปิดรับสมัครในวันและเวลาเดียวกัน โดยจำกัดอันดับการเลือกตามที่ ทปอ. กำหนด โดยใช้คะแนนสอบในการคัดเลือก

รอบที่ 4 Direct Admission

รอบนี้คือรอบเก็บตก เป็นรอบสุดท้ายของระบบ หลาย ๆ มหาวิทยาลัยเปิดรับน้อยมาก หรือไม่เปิดรับเลยในรอบนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์จากการรับในรอบก่อนหน้า

ยังต้องสอบ ONET ไหม ?

กระทรวงศึกษาธิการ

จัดสอบตามเดิม แต่เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ไม่ใช้คะแนนสอบ O-NET มาเป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์

ปฎิทินสอบ 9 สามัญ, GAT/PAT

DEK65 ต้องสอบอะไรบ้าง ?

"มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ ติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย"
นางสาวยุพา ผึ้งถนอม
KruYupa

ผู้ออกข้อสอบ DEK65

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ออกข้อสอบ : วิทย์-คณิต

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ออกข้อสอบ : วิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิทย์-คณิต, GAT เชื่อมโยง

ม.ธรรมศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ : GAT เชื่อมโยง

กลุ่มสถานบันแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้ออกข้อสอบ : วิชาเฉพาะแพทย์