วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 แฟนเพจเฟสบุ๊ก myTCAS ประกาศเลื่อนวันสอบวิชา GAT/PAT สำหรับ TCAS65 เนื่องด้วยศูนย์สอบไม่สามารถจัดหาสนามสอบได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อปริมาณผู้เข้าสอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 จึงขอเลื่อนกำหนดวันสอบของวิชา GAT/PAT ทั้งหมดจากวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เป็น เริ่มสอบวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

ตารางการเลื่อนสอบ
ปฎิทิน TCAS65

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

อ้างอิง
1. myTCAS