วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยประกาศรับสมัครผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายละเอียดและกรอกใบสมัคร

ลิงก์ https://aic.pnru.ac.th/index.php

ปฏิทินการรับสมัคร
กิจกรรมกำหนดการสถานที่
รับสมัครออนไลน์16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564www.pnru.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ8 ตุลาคม 2564www.pnru.ac.th
การสอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ17 ตุลาคม 2564สถานที่ตามที่กำหนดในวันประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา21 ตุลาคม 2564www.pnru.ac.th
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ผ่านธนาคารที่กำหนด)22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือเคาเตอร์ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รายงานตัวเป็นนักศึกษา (ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา)มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง www.pnru.ac.thมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง www.pnru.ac.th
สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

ลิงก์ https://admission.pnru.ac.th/home/info/open/01

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน

ลิงก์ https://admission.pnru.ac.th/home/info/payment/01

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ลิงก์ https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=370

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 0-2544-8046

อ้างอิง
1. มหาลัยราชภัฏพระนคร