สรุปการแถลงข่าววันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564

1. สมัครสอบ 18 – 25 ธันวาคม 2564
2. ทปอ. ปรับทีมออกข้อสอบใหม่
– คณิต – วิทย์ : สสวท.
– GAT เชื่อมโยง : ธรรมศาสตร์
– วิชาอื่น : มศว.
3. ทปอ.ขอความร่วมมือมหาลัยไม่กำหนดเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ
4. แนวข้อสอบใช้กรอบเดิม เน้นแก้นของเนื้อหาวิชา และสามารถนำไปใช้ได้จริง (คิด ,วิเคราะห์)
5. GAT / PAT ใช้เวลาทำข้อสอบเท่าเดิม 3 ชม.
6. วิชาสามัญ ใช้เวลาทำข้อสอบเท่าเดิม 1 ชม. 30 นาที
7. รอบ 3 dmission เลือกได้ 10 อันดับ ค่าสมัครสอบเริ่มที่ 150 บาท
8. สนามสอบ เลือกได้ 5 อันดับ (ใช้วิธีสุ่ม) หาก รร.ที่เรียนเป็นสนามสอบจะให้สิทธิก่อน
9. รอบ 4 ยังไม่ประกาศ รอประกาศผลรอบ 3 ก่อน
10. รอบ 4 จะต้องกดยืนยันสิทธิ์ ปีนี้ปีแรก
11. วันสอบ 10 มีนาคม 2564 (ดูตามสถานการณ์)

ข้อมูลประกอบการแถลงข่าว : https://kruyupa.com/r/ficbi

การคัดเลือกระบบ TCAS 4 มี รูปแบบ

1 รอบที่  1 portfolio
2. รอบที่ 2 Quota
3. รอบที่ 3 Admission
4. รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission

ปฏิทิน  TCAS 65

ลงทะเบียนระบบ TCAS เริ่มวันที่ 9 ธ.ค. 64

รอบ 1
สมัคร                      : มหาลัยกำหนด
ประกาศผล            : 7 ก.พ.65
ยินยันสิทธิ์              : 7-8 ก.พ. 65
สละสิทธิ์                 : 9 ก.พ.65

รอบ 2
สมัคร                      : มหาลัยกำหนด
ประกาศผล            : 4 พ.ค.65
ยินยันสิทธิ์              : 4-5 พ.ค.65
สละสิทธิ์                 : 6 พ.ค.65

รอบ 3
สมัคร                      : 2-10 พ.ค.65
ประกาศผล            : รอบ 1  18 พ.ค.65
: รอบ 2  24 พ.ค.65
ยินยันสิทธิ์              : 18-19  พ.ค.65
สละสิทธิ์                 : ไม่ให้สละสิทธิ์ (หากไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยัน)

รอบ 4
สมัคร                      : มหาลัยกำหนด (25 พ.ค-5 มิ.ย.65
ประกาศผล            : รอบ 1  8 มิ.ย 65
: รอบ 2  18 มิ.ย65
ยินยันสิทธิ์             : รอบ 1  8-9 มิ.ย 65
:  รอบ 2  18-19 มิ.ย65
สละสิทธิ์                 : ไม่ให้สละสิทธิ์ (หากไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยัน)

การสละสิทธิ์ (เพิ่มเติม)
 • เปิดให้สละสิทธิ์ ในระบบ 2 ช่วง คือ รอบ 1 และ รอบ 2 ช่วงละ 1 วัน
 • รอบ 1 สละสิทธิ์ 9 ก.พ. 65
 • รอบ 2 สละสิทธิ์ 6 พ.ค. 65
 • สาขาแพทย์ศาสตร์/ เภสัชศาสตร์/ ทันตแพทย์ศาสตร์   หากสละสิทธิ์ ไม่สามารถสมัครในรอบต่อไปได้ในมหาลัยของรัฐ แต่สามารถสมัครของมหาลัยเอกชนได้
 • เลือกสมัครสอบได้สูงสุด 10 อันดับ  ค่าสมัครเริ่มที่ 150 บาท สูงสุด 900 บาท
สมัครสอบ GAT /PAT วิชาสามัญ
 • ลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564
 • รับสมัครรอบวิชา สอบ GAT/ PAT และวิชาสามัญ 15 – 28 ธันวาคม 2564
 • สามารถเลือกสนามสอบเรียงลำดับได้ 5 แห่ง (สุ่มเลือกสนามสอบ) รร.ที่เรียนเป็นสนามสอบ ให้สิทธิ์ก่อน
 • ขอยกเลิกการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ วันที่ 10-13 ก.พ. 65 (คืนค่าสมัคร 50% ผ่านระบบพร้อมเพย์ของผู้สมัคร)
 • พิมพ์ใบสมัครนั่งสอบ วันที่ 21 ก.พ-20 มี.ค.65
 • สอบ GAT/PAT 10-13 มี.ค 65
 • สอบวิชาสามัญ 19-20 มี.ค. 65

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564

อ้างอิง
1. Mytcas.com