วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามหนังสือที่ ศธ 04011/ว.779 เรื่อง แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
  1. เพิ่มเวลาพัก
  2. ลดการประเมิน
  3. เน้นเรียนเฉพาะกลุ่มวิชาสาระหลัก
  4. งดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น
เอกสารลงาม

ซึ่งก่อนหน้านี้ (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564)  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รวมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. ร่วมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโถงอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้

อ้างอิง
1. Kruwandee
2. Krumod
3. ศธ.360องศา