– ระบบมีสนามสอบ (ชื่อสนามสอบ) ให้เลือกตามความต้องการเข้าสอบในแต่ละวัน (สอบเช้า-บ่าย สอบสนามสอบเดียวกัน) จำนวนไม่เกิน 5 แห่งต่อวัน (ไม่ใช่เลือกจังหวัดหรืออำเภอ แต่ให้เลือกชื่อสนามสอบที่ต้องการเข้าสอบ)
– รายชื่อสนามสอบจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว เพื่อวางแผนเลือกสนามสอบฅ
– ระบบสุ่มผู้สมัครขึ้นมาจัดสนามสอบเรียงตามลำดับสนามสอบที่เลือก (ไม่ใช่ First come, first serve)
– การสมัครก่อน หรือ หลัง จึงไม่มีผลต่อการจัดสนามสอบ (ไม่ต้องแย่งกันสมัคร)
– หากสนามสอบที่เลือกไว้เต็มทุกสนาม ระบบจะเลือกสนามสอบที่ยังไม่เต็มที่ใกล้ที่สุดกับสนามสอบที่เลือกในลำดับแรกให้

การค้นหาสนามสอบสำหรับ GAT/PAT และวิชาสามัญ

โดยค้นหาจากชื่อสนามสอบ หรือ รายวิชาสอบ หรือ ที่อยู่ของสนามสอบ (จังหวัด และ/หรือ อำเภอ) ได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com คลิกเมนู สนามสอบ

ลิงก์ตรวจสอบสนามสอบ

ลิงก์ : https://kruyupa.com/r/6wpzk

อ้างอิง
1. myTCAS