ครูยุพาได้รวบรวมแหล่งหาเกียรติบัตรจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาให้นักเรียนทุกคนไปตามล่ากันแล้ว! สามารถนำไปใส่พอร์ตได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะ ช่วงสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบนี้ เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านสามารถไปทำเว็บเหล่านี้ใส่พอร์ตแทนได้นะ

1. Be Internet Awesome By Google

Google เปิดหลักสูตรช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์ เด็กๆ จำเป็นต้องพร้อมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เกิดประโยชน์สูงสุด Be Internet Awesome ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาออกไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ

ลิงก์ https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland

2. Chula Mooc

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ลิงก์ https://mooc.chula.ac.th

3. เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand

ทีมเรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด รวมตัวจากกลุ่มคนที่มีทักษะหลากหลาย ที่มีความเชื่อร่วมกันว่า การศึกษาวิธีคิดที่ดี จะส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวสู่อนาคตได้เป็นอย่างดี พวกเราจึงอยากสร้างพื้นที่ในการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ผ่านทางแพลตฟอร์ม เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ดนี้ ให้กับเยาวชนไทยทุกคน

ลิงก์ https://codingthailand.app

4. Mahidol University Extension : MUx

MUx เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ https://mux.mahidol.ac.th

5. CMU MOOC

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนที่กำลังทำงาน หรือ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้เพื่อไปใช้ต่อยอดในการเรียนหรือทำงาน

ลิงก์ https://mooc.cmu.ac.th

อ้างอิง
1. Google Thailand
2. Chula University
3. Coding Thailand
4. Mahidol University
5. Chiang Mai University