LGBTQ+ หมายถึงอะไร เรื่องที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพราะทุกคนล้วนคือ “มนุษย์”

LGBTQ+ คืออะไร ?

LGBT คือคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการนำอักษรตัวแรกของ Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender มารวมกัน ปัจจุบันมีการเพิ่มเป็น LGBTQ ตัวอักษร Q มาจากคำว่า Queer เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่มีความหลากหลายทางเพศอื่น ๆ ที่มีอีกมากมาย โดยไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดรูปลักษณ์ภายนอกหรือรสนิยม ก้าวข้ามกรอบทุกอย่างที่เป็นภาพจำของเพศทางเลือกทั้งหมด

นอกจากคำว่า Queer จะเป็นคำหนึ่งที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้ว ยังเป็นคำที่มีที่มาอย่างน่าสนใจ แต่เดิมคำว่า Queer เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่เป็นเกย์มาก่อน และเป็นคำที่ค่อนข้างมีความหมายในแง่ลบ การเลือกนำคำว่า Queer มาใช้เรียกตนเองไปพร้อมกับความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของกลุ่มหลากหลายทางเพศ จึงเป็นการตอกย้ำถึงความรู้สึก Pride หรือภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น

LGBTQ+ หมายถึงอะไร ?

L = Lesbian (เลสเบี้ยน) หมายถึง ผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศหรือทางกาย
G = Gay (เกย์) หมายถึง ผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือทางกาย
B = Bisexual (ไบเซ็คชวล) หมายถึง รักได้ทั้งชายและหญิง ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือทางกาย
T = Transgender (ทรานเจนเดอร์) หมายถึง ผู้ที่รู้สึกพึงพอใจกับเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ตรงข้าม
Q = Queer/Questioning (ยังคงหาคำตอบอยู่) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่ได้มีเพศตามขนบสังคมทั่วไป ไม่จำกัดกรอบ
+ = Plus (บวกเพิ่ม) หมายถึง อื่น ๆ 

LGBTQ+ มีจุดกำเนิดจากอะไร ?

ปี 1969 ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยนั้นการแต่งกายข้ามเพศยังคงผิดกฎหมายอยู่ และมีการเข้าจับกุมชาวเกย์และเลสเบี้ยนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเที่ยวผับ บาร์ละแวกนั้นอยู่เป็นประจำ และการเข้าจับกุมแต่ละครั้งมักจะรุนแรงอยู่เสมอ และในคืนวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 1969 ที่บาร์เกย์ Stonewall Inn ความไม่พอใจแก่ชาวเกย์และเลสเบี้ยนที่สะสมมานานก็ดำเนินมาถึงขีดสุด เกิดการขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาดื่มและ สังสรรภายในบาร์ มีการขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จนต้องมีการเรียกกำลังเสริม และเหตุการณ์จราจลก็ลุกลามบานปลายอยู่หลายวัน จากผู้ชุมนุมไม่กี่คนสู้หลักพันภายในเวลาไม่กี่วัน เกย์ท่องเที่ยว

หลังจากเหตุการณ์สงบลง ก็เกิดเป็นกระแสเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ มีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อรณรงค์พร้อมทั้งเรียกร้องสิทธิความเท่า เทียมกันภายในสังคม ภายใน 6 เดือนก็สามารถจัดตั้งได้ถึง 2 องค์กร พร้องทั้งเผยแพร่การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ลงในหนังสือพิมพ์อีก 3 สำนักพิมพ์ และอีกไม่กี่ปีต่อมาองค์กรที่ทำงานในด้านนี้ก็เริ่มขยายไปทั่วประเทศและทั่ว โลก และในปี 1970 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ Stonewall Inn ครบรอบ 1 ปี ก็ได้มีการจัดเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็น ครั้งแรกในนิวยอร์ก และเมืองใหญ่ๆ อีก 3 แห่ง ได้แก่ ลอส แองเจลิส, ชิคาโก และ ซาน ฟรานซิสโก

มุมมองและทัศนคติต่อ LGBTQ+ ในปัจจุบัน

LGBTQ+ ของไทยในยุคปัจจุบันมีการยอมรับมากขึ้นกว่าในยุคก่อน ๆ เเต่ด้วยศาสนาเเละมุมมองของประเทศไทย ทำให้การยอมรับ LGBTQ+ ในไทยนั้นไม่เป็นไปตามที่ควร ยังการ Body Shaming, Bully ของเรื่องเพศสภาพอยู่ เเละยังไม่มีการยอมรับเเละเปิดโอกาสในด้านการทำงานเเก่ LGBTQ+ เช่น งานข้าราชการ เป็นต้น

นายณัฏฐกิตต์ ศรีสุข
นักเรียน

มุมมองและทัศนคติต่อการมีครอบครัวในอนาคต

อยากสร้างอนาคตกับใครสักคน อยากมีบ้าน มีรถ อยากให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ อยากทำงานที่ดี และสังคมยอมรับได้ในสิ่งที่เราเป็น และอยากให้ประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้น กฎหมายประเทศไทยสามารถให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ อย่างถูกกฏหมาย และคำนำหน้านั้นอยากให้เปิดเสรีให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นายพีระพงษ์ รักษาแก้ว
นักเรียน

อ้างอิง
1. LGBT Thailand
2. PPTV36
3. VOGUE